Bez względu na to jak duża jest Twoja firma, każdego dnia ponosisz ryzyko.

Źródłem zagrożeń  mogą być zarówno nieprzewidywalne czynniki zewnętrzne, działania pracowników, jak i decyzje podejmowane przez właścicieli firm. Konsekwencje takich zdarzeń mogą prowadzić do długotrwałych przerw w działalności, skutkujących niejednokrotnie upadłością, bądź też utratą całego majątku.

Metodą pozwalającą na kontrolę i minimalizowanie negatywnego wpływu części zagrożeń, bądź prawidłowe przygotowanie się na najgroźniejsze zdarzenia, mogące pochłonąć wypracowany dorobek, jest ubezpieczenie firmy.

Ubezpieczenia przedsiębiorstw pozwalają na przeniesienie ryzyka następstw pewnych zdarzeń na towarzystwa ubezpieczeniowe, co gwarantuje stabilny rozwój i zapewnia przetrwanie nawet w najcięższych momentach.

Warunkiem bezpieczeństwa jest jednak prawidłowe przygotowanie programu ubezpieczeniowego, dostosowanego do konkretnych warunków i rodzaju działalności.

Wszystkie odmowy wypłaty odszkodowania wynikają z błędnie zawartych ubezpieczeń – najczęściej kupionych jako najtańsze.

Naszym zadaniem jest pomoc w wyborze optymalnych rozwiązań ubezpieczeniowych dopasowanych  do konkretnej  branży  i potrzeb  firmy.

Poniżej prezentujemy tylko niektóre ubezpieczenia stosowane na polskim rynku:

Ubezpieczenia mienia

 • od wszystkich ryzyk
 • od ognia i innych zdarzeń losowych
 • od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • w transporcie krajowym (CARGO)
 • w transporcie międzynarodowym (CARGO)
 • wartości pieniężnych w transporcie krajowym
 • sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenia techniczne

 • maszyn od uszkodzeń
 • sprzętu budowlanego od uszkodzeń
 • wszystkich ryzyk budowy i montażu
 • utraty zysku w następstwie uszkodzenia maszyn

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC)

 • osób prawnych i fizycznych z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia
 • za produkty wprowadzone do obrotu
 • w związku z wykonywaniem zawodu min.: Radcy prawnego, Lekarza, Notariusza, Nauczyciela
 • architektów, projektantów i inspektorów nadzoru w budownictwie
 • podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe
 • przewoźnika drogowego w transporcie międzynarodowym
 • przewoźnika drogowego w transporcie krajowym
 • spedytora

Ubezpieczenia finansowe

 • utraty zysku
 • należności eksportowych podmiotów gospodarczych
 • gwarancje należności celnych i podatkowych
 • gwarancje kontraktowe
 • gwarancje zapłaty wierzytelności handlowych