Dla Firm posiadających floty samochodowe (co najmniej 5 pojazdów) proponujemy:

  • zakres ubezpieczenia dopasowany do potrzeb i oczekiwań klientów (OC, AC, KR, NNW ),
  • preferencyjny system zniżek na ubezpieczenie pojazdów,
  • specjalne procedury obsługi zarówno przy zawieraniu umowy ubezpieczenia jak i przy likwidacji szkody.

Opcje ubezpieczenia:

  • Umowa Generalna na bazie stałych okresów ubezpieczenia
  1. polegająca na wyrównywaniu okresów, tj.  przyjęciu jednej wspólnej daty  końca ubezpieczenia dla wszystkich pojazdów ubezpieczanych oraz dołączanych do floty w okresie obowiązywania Umowy. W ramach tej opcji stawki są niezmienne w całym okresie Umowy Generalnej.
  • Umowa Generalna na bazie zmiennych okresów ubezpieczenia
  1. polegająca na zastosowaniu tradycyjnego 12 miesięcznego okresu ochrony ubezpieczeniowej, indywidualnie w stosunku do każdego pojazdu wchodzącego  w skład floty samochodowej oraz pojazdów dołączanych w trakcie  obowiązywania Umowy Generalnej. W ramach tej opcji stawki przyjęte w Umowie Generalnej mogą się zmieniać wraz ze zmianami taryf lub struktury floty.