Pracownicze ubezpieczenie na życie.

Twoi pracownicy ciężko pracują i ciągle się śpieszą się do domu, do pracy, w pracy. Ryzykują własnym zdrowiem. Ubezpieczając ich zdrowie i życie, dajesz im poczucie bezpieczeństwa. Dbając o swoich pracowników, zapewniasz większą stabilność swojej firmie.

Jako pracodawca możesz zapewnić swoim pracownikom i ich rodzinom ochronę ubezpieczeniową w trudnych chwilach ich życia. Ubezpieczenie to jest skierowane do grup pracowniczych nie mniejszych niż 6 osób. Wnioskując o ten produkt za zgodą pracowników i w ich imieniu odprowadzasz składkę z ich własnych środków.

W jakim celu zawierana jest umowa ubezpieczenia?

W życiu każdego człowieka zdarzają się sytuacje, w wyniku których zupełnie nieoczekiwanie potrzebujemy dodatkowych, nieprzewidzianych środków finansowych.

Pracownicze ubezpieczenie na życie jest najbardziej optymalnym sposobem, w którym ponosząc koszty rzędu kilkunastu do kilkudziesięciu złotych miesięcznie zabezpieczamy świadczenie w wysokości kilkuset, kilkunastu a nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Dzięki szerokiemu wachlarzowi zdarzeń ubezpieczeniowych oraz konstrukcji ubezpieczenia, zakres umowy ubezpieczenia zostaje dopasowany do potrzeb i oczekiwań klientów. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ubezpieczonego i jego najbliższych: małżonka, dzieci, rodziców i teściów.

W przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego objętego odpowiedzialnością, zakład ubezpieczeń,  zobowiązany jest do wypłaty świadczenia, które zostanie wykorzystane np. na zakup leków, fachową opiekę medyczną, rehabilitację, uzupełnienie zasiłku chorobowego, zabezpieczenie kosztów pogrzebu, uzupełnienie zmniejszonych dochodów, spłatę ewentualnych kredytów konsumpcyjnych, zabezpieczenie środków na naukę dzieci.

Kto jest odbiorcą?

Pracownicze ubezpieczenie na życie skierowane jest:

  • do pracodawców, którzy chcą dodatkowo wynagrodzić swoich pracowników poprzez zawarcie umowy ubezpieczenia na ich rzecz
  • do pracowników jako grupy osób zatrudnionych w zakładzie pracy oraz do członków stowarzyszeń, fundacji i innych jednostek statutowych (podlegających rejestracji w KRS).

 

Uwaga!!!

Jeżeli umowa ubezpieczenia zostanie zawarta przez pracodawcę na rzecz pracowników to w przypadku zgonu ubezpieczonego według zapisów Kodeksu Pracy, pracodawca zwolniony jest z wypłaty odprawy pośmiertnej przysługującej rodzinie ubezpieczonego. Składka ubezpieczeniowa, opłacana przez pracodawcę z tytułu ubezpieczenia pracowników, według zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 z późniejszymi zmianami, stanowi koszty uzyskania przychodu dla pracodawcy art.16 pkt.59; dla pracownika natomiast jest wynagrodzeniem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym – art.12 ust.1

Jak wyliczana jest składka?

Składka kalkulowana jest na podstawie wieku i płci przystępujących do umowy ubezpieczenia w relacji do wybranego zakresu zdarzeń i sumy ubezpieczenia. Wszyscy ubezpieczeni w danej grupie opłacają składkę w tej samej wysokości.
Ważne!
Wszystkich ubezpieczonych w grupie obowiązuje ten sam zakres świadczeń . W przypadku rozwiązania umowy o pracę umowa ubezpieczenia może być kontynuowana indywidualnie.