W pracy i w domu, w szkole i na ulicy, w tramwaju i w samochodzie, w dzień powszedni i podczas wakacji – nigdy nie wiemy co nas spotka. Wypadki zdarzają się wszędzie. Są nieprzewidywalne i zupełnie niezależne od naszej woli. Niestety niosą ze sobą niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia.

Ubezpieczając zdrowie i życie swoich podopiecznych dajesz im poczucie bezpieczeństwa.

Ubezpieczenie szkolne jest skierowane do:

  • dzieci oraz personelu w żłobkach i przedszkolach
  • uczniów oraz personelu szkół
  • studentów oraz personelu uczelni wyższych
  • dzieci, młodzież oraz personel innych placówek opiekuńczych i wychowawczych

Ubezpieczenie zawierane jest na czas roku szkolnego / akademickiego oraz wakacji i  gwarantuje ochronę przez całą dobę na całym świecie.

Umowa ubezpieczenia może być zawarta  indywidualnie i  zbiorowo.

Formy zawarcia umowy:

  • bezimienna  – gdy z ubezpieczenia korzysta cała placówka oświatowa
  • imienna – pozostałe przypadki

Dopuszcza się możliwość zawierania odrębnych umów ubezpieczenia dla mniejszych  grup aniżeli cala placówka oświatowa, w szczególności dotyczy to klas, grup, roczników, itp.