W jakim celu zawierana jest umowa ubezpieczenia?

Zawierając umowę Zbiorowego ubezpieczenia na życie, ubezpieczony zabezpiecza środki finansowe wypłacane w momencie wystąpienie zdarzenia ubezpieczeniowego, objętego odpowiedzialnością UNIQA.

Kto jest odbiorcą i jakie zdarzenia wchodzą w zakres odpowiedzialności UNIQA?

Ubezpieczenie skierowane jest do osób w wieku od 18 lat do 55 roku życia, które oczekują ochrony ubezpieczeniowej w zakresie:

  1. zgonu ubezpieczonego
  2. zgonu ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw
  3. trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku następstw nieszczęśliwych wypadków
  4. zgonu małżonka ubezpieczonego
  5. urodzenia się dziecka żywego
  6. urodzenia dziecka martwego
  7. zgonu dziecka ubezpieczonego
  8. osierocenia dziecka przez ubezpieczonego
  9. zgonu rodziców ubezpieczonego
  10. zgonu teściów ubezpieczonego

Na jaką sumę możesz się ubezpieczyć?

Wybór wysokości sumy ubezpieczenia należy do ubezpieczonego. Proponujemy przedział od 2 000 do 10 000 złotych.

Jak wyliczana jest składka?

Składka ubezpieczeniowa wyliczana jest w relacji do sumy ubezpieczenia, na jaką została zawarta umowa. Składka opłacana jest w częstotliwości wybranej przez ubezpieczonego (miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie).