Pomimo tego, iż nie jesteś związany stosunkiem pracy wystarczy, że ubezpieczysz się sam, a Towarzystwo Ubezpieczeń obejmie ochroną całą najbliższą Twoją rodzinę

W jakim celu zawierana jest umowa ubezpieczenia?

Zawierając umowę Zbiorowego ubezpieczenia na życie, ubezpieczony zabezpiecza środki finansowe wypłacane w momencie wystąpienie zdarzenia ubezpieczeniowego, objętego odpowiedzialnością  zakładu ubezpieczeniowego.