Współpracujemy z międzynarodowymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi

Uniqa
www.uniqa.pl
Grupa UNIQA Austria jest jedną z wiodących grup ubezpieczeniowych w Europie Środkowej, świadomie łączącą austriacką tożsamość z europejskim formatem. Zatrudnia ponad 12.500 pracowników sprawujących pieczę nad ponad 12 milionami umów ubezpieczeniowych. Swoje produkty i usługi Grupa oferuje za pośrednictwem różnych kanałów dystrybucji – przez pracowników etatowych, brokerów i agencje, banki oraz sprzedaż bezpośrednią. UNIQA jest aktywna w sprzedaży ubezpieczeń z wszystkich grup, a pozostaje liderem na rynku ubezpieczeń osobowych i jednym z największych ubezpieczycieli majątkowych w Austrii.
Warta
http://www.warta.pl
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. działa na polskim rynku od 1920 roku. Jest największą  prywatną firmą ubezpieczeniową w naszym kraju. Bardzo bogata oferta ubezpieczeń, w tym m.in. komunikacyjnych, majątkowych i osobowych, obejmująca ponad 160 produktów ubezpieczeniowych, zapewnia szeroką ochronę zarówno Klientom indywidualnym, jak i firmom. Dzięki licznym opcjom i wariantom, każdy Klient może sam określić warunki i przedmiot ubezpieczenia, skomponować produkt na miarę własnych potrzeb.Właścicielem TUiR Warta jest Grupa KBC. Grupa KBC jest jedną z wiodących instytucji finansowych w Europie, zatrudniajacą 51 tys. pracowników i świadczącą usługi 11 mln klientom o kapitalizacji rynkowej wynoszącej ok. 25 mld EUR
HDI Samopomoc, HDI Asekuracja
www.hdi-asekuracja.pl
Przedmiotem działalności HDI Asekuracja TU S.A. jest prowadzenie kompleksowej obsługi w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Spółka działa na podstawie Zezwolenia Ministra Finansów z dnia 30 września 1994 roku.Spółka oferuje swoim Klientom indywidualnym i korporacyjnym przeszło 60 rodzajów produktów z zakresu ubezpieczeń majątkowych i osobowych.Jedynym akcjonariuszem, posiadającym 100 % akcji Spółki, jest HDI-Gerling International Holding AG (Grupa Talanx) z siedzibą w Hanowerze (Niemcy).30 listopada 2006 roku nastąpiło połączenie HDI Asekuracja TU S.A. (poprzednio Nordea i Tryg) i HDI SAMOPOMOC TU S.A. Połączenie obu Spółek miało na celu umocnienie pozycji Grupy Talanx na polskim rynku ubezpieczeń. Po połączeniu Spółka prowadzi działalność pod nazwą HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Generali
www.generali.pl
Grupa Generali jest jednym z największych koncernów finansowo-ubezpieczeniowych świata, a w Europie zajmuje trzecią pozycję pod względem przypisanej składki.Generali zostało założone w Trieście w 1831 roku.
Hestia
www.hestia.pl
STU Ergo Hestia SA to jedno z wiodących towarzystw ubezpieczeń majątkowych w Polsce. To pierwsze i największe towarzystwo, które powstało w warunkach gospodarki wolnorynkowej, tj. po roku 1989. Jego mocną pozycję na rynku potwierdzają wyniki finansowe oraz liczne nagrody. STU Ergo Hestia SA zostało zarejestrowane 30 stycznia 1991 roku na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej z 1990 roku. Firma za swą patronkę przyjęła Hestię – mitologiczną opiekunkę ogniska domowego.
InterRisk Vienna Insurance Group
http://www.interrisk.pl
Cigna STU dołączyła do czołowej europejskiej grupy ubezpieczeniowej – Vienna Insurance Group (VIG) i od 6 lutego nosi nazwę Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A.VIG jest jednym z największych europejskich koncernów ubezpieczeniowych, ze 180-letnią tradycją. Spółki należące do VIG prowadzą działalność w 20 krajach Europy Środkowej i Wschodniej.
Aviva Ubezpieczenia
www.aviva.pl
MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń
www.mtu.pl
Concordia Ubezpieczenia
www.concordiaubezpieczenia.pl